Jokkmokks Sockenallmänning årsstämma 2017

Under gårdagen hölls Jokkmokks Sockenallmännings årliga vårstämma i Bokenskolans aula i Jokkmokk. Ett tjugotal delägare besökte stämman och tog del av förvaltnings- och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016. Allmänningsförvaltare Christian Rimpi var föredragande på mötet och berättade om det föregångna årets händelser. En stor del utöver verksamhetens vardagliga åtaganden har under 2016 handlat om reservatbildningsfrågor och … Continue Reading